Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:38 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38
Datum och tid: 2013-06-11 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU-förslag om en EU-strategi för klimatanpassning
Överläggning
KOM (2013) 216
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

2. Åtgärdsprogrammet för hotade arter
Information
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

3. Arktiska rådet
Information
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

4. Justering av protokoll

5. EU-förslag om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2013) 288
Föredragande: ALK

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: LS och CM

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni 2013 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2013) 216 (KOM.dok. end. elektroniskt)
Punkt 4: Protokoll 2012/13:35-37
Punkt 5: Förslag till beslut
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider