Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:39 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:00

Torsdag 2013-06-13 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:39
Datum och tid: 2013-06-13 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 18 juni
Information
Statssekreterare Anders Flanking
Miljödepartementet

2. EU-förslag om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2013) 262
Föredragande: CM

3. Fråga i anslutning till utskottets resa till Polen
Föredragande: BW

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Förslag till beslut
Punkt 3: Diskussionsunderlag

Dessutom bifogas:
2012/13:FPM113 Förordning om djurhälsa
2012/13:FPM114 Växtförökningsmateriall
2012/13:FPM115 Förordning om offentlig kontroll
2012/13:FPM116 Förordning om växtskadegörare
Rapport från informella jordbruksministermötet 27-28 maj 2013
Preliminära sammanträdestider