Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen (MJU23)
Justering
Prop. 2013/14:182
Föredragande: EF

3. Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel (MJU11)
Beredning
Föredragande: BW

4. Landsbygdspolitik (MJU17)
Beredning
Skriv. 2013/14:158 och Motioner
Föredragande: MH

5. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2013/14:99 och motioner
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:31 och 32
Punkt 2: Förslag till beslut
Punkt 3: PM
Punkt 4-5: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider