Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från EU-kommissionen
Pierre Schellekens informerar utskottet om medlemsländernas implementering av vissa djurhållningsbestämmelser m.m.

2. Ny lag om virkesmätning (MJU22)
Justering
Prop. 2013/14:177 och motion
Föredragande: BW

3. Hushållning med havsområden (MJU24)
Justering
Prop. 2013/14:186 och motion
Föredragande: ALK

4. 2014 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2013/14:100 punkt 3
Föredragande: BW

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 09.15

Bilagor


Punkt 2-3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider