Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:15

Torsdag 2014-05-08 kl. 09:15

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-05-08 09:15
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel (MJU11)
Justering
Prop. 2013/14:207
Föredragande: BW

3. Landsbygdspolitik (MJU17)
Justering
Skriv. 2013/14:158 och motioner
Föredragande: MH

4. Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen, m.m. (MJU18)
Justering
Prop. 2013/14:180
Föredragande: BW

5. Vårändringsbudget för 2014 (MJU 5y)
Justering
Prop. 2013/14:99 och motioner
Föredragande: BW

6. 2014 års ekonomiska vårproposition
Justering
Prop. 2013/14:100 punkt 3
Föredragande: BW

7. Klimatpolitik (MJU20)
Beredning
Skriv. 2013/14:209 och motioner
Föredragande: CM

8. En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (MJU27)
Beredning
Prop. 2013/14:141 och motioner
Föredragande: HR

9. Svenska miljömål (MJU28)
Beredning
Skriv. 2013/14:145 och motioner
Föredragande: LS

10. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skriv. 2013/14:101
Föredragande: BW

11. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: LS

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:33
Punkt 2-4: Förslag till beslut
Punkt 5: Förslag till yttrande
Punkt 6: Förslag till yttrande
Punkt 7-9: PM och motioner
Punkt 10: PM
Punkt 11: Lista inkomna EU-förlag


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider