Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:36 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:36
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Klimatpolitik (MJU20)
Justering
Skriv. 2013/14:209 och motioner
Föredragande: CM

3. Lag om handel med timmer och trävaror (MJU25)
Beredning
Prop. 2013/14:183 och motioner
Föredragande: BW och EF

4. Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (MJU26)
Beredning
Prop. 2013/14:214 och motioner
Föredragande: MH

5. Ändringar i fiskelagen (MJU29)
Beredning
Prop.2013/14:184 och motioner
Föredragande: ALK

6. Kommissionens förslag om vetenskaplig granskning av livsmedelsfrågor
Subsidiaritetsprövning
KOM(2014) 246
Föredragande: MH

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CM

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

9. Övriga frågor

10. Kl. 09.30 Information från Sveriges geologiska undersökning, SGU
Information om myndighetens verksamhet med anknytning till bl. a. miljömålet "Grundvatten av god kvalitet"

11. Nästa sammanträde
Onsdagen den 4 juni 2014 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:34 och 35
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3-5: PM och motioner
Punkt 6: PM och KOM (2014) 246
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider