Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:37 Onsdag 2014-06-04 kl. 08:00

Onsdag 2014-06-04 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37
Datum och tid: 2014-06-04 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 12 juni 2014
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

2. Information om avgående grekiskt ordförandeskap
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 juni 2014 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2013/14:36

Dessutom bifogas:
Pierre Schellekens svar på några av de frågor som ställdes vid MJUs sammanträde den 6 maj 2014.
Preliminära sammanträdestider