Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:38 Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:38
Datum och tid: 2014-06-10 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Lag om handel med timmer och trävaror (MJU25)
Justering
Prop. 2013/14:183 och motioner
Föredragande: BW

2. Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (MJU26)
Justering
Prop. 2013/14:214 och motioner
Föredragande: MH

3. En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (MJU27)
Justering
Prop. 2013/14:141 och motioner
Föredragande: HR

4. Svenska miljömål (MJU28)
Justering
Skriv. 2013/14:145 och motioner
Föredragande: LS

5. Kommissionens förslag om vetenskaplig granskning av livsmedelsfrågor
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2014) 246
Föredragande: MH

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CM och HR

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 08.00

9. Kl. 08.30 Uppvaktning Sveriges Mjölkbönder
Angående hållbar och lönsam svensk mjölkproduktion.

Bilagor


Punkt 1-4: Förslag till betänkande
Punkt 5: Förslag till beslut
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Svar på kommissionens motiverade yttrande i överträdelseärende 2013/0190 om genomförande av direktiv 2010/75/EU