Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:39 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:39
Datum och tid: 2014-06-12 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om den ekologiska produktionen
Överläggning
KOM (2014) 179
KOM (2014) 180
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Jordbruks- och fiskeråd 16-17 juni 2014
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

3. Information om avgående grekiskt och nytt italienskt ordförandeskap
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Ändringar i fiskelagen (MJU29)
Justering
Prop. 2013/14:184 och motioner
Föredragande: ALK

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: HR

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 augusti 2014 kl 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2014) 179 och 180
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM
Punkt 4: Protokoll 2013/14:37
Punkt 5: Förslag till betänkande
Punkt 6: Inkomna EU-dokument m.m.