Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:1 Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Tisdag 2014-10-07 kl. 11:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1
Datum och tid: 2014-10-07 11:30
Plats: RÖ 7-26

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Allmän presentation

6. Bemyndigande för ordföranden att i brådskande fall besluta om vissa tjänsteresor

7. Bemyndigande för kanslichefen att handlägga inkomna skrivelser

8. Sammanträdestider och sätt för kallelsen till sammanträdena

9. Information om höstens utskottsarbete

10. Tidpunkt för nästa sammanträde

11. Övriga frågor

Bilagor