Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Tisdag 2014-12-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11
Datum och tid: 2014-12-02 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Naturvårdsverket
Naturvårdsverket informerar om sin verksamhet med fokus på
- Naturvårdsverket som beställare - exemplet klimatrapportering
- Vad kan åstadkommas om anslagen utökas
- Arbetssätt industriutsläppsdirektivet (IED)
- Nationellt och internationellt miljöarbete, exemplet
kvicksilverkonventionen
- Mål och ärenden LKAB

2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: MH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 december 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider