Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 08:00

Torsdag 2014-10-09 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2
Datum och tid: 2014-10-09 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 13-14 oktober 2014
Information (inkl. ev. överläggning om KOM(2014) 552)
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsdepartementet

2. Inkomna EU-dokument
Föredragande: ALK och MH

3. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 11.00Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor samt KOM(2014)552
Punkt 2: Inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 3: Inkomna skrivelser