Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-03-12 kl. 08:00

Torsdag 2015-03-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-03-12 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruksråd 16 mars 2015
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Fråga om utskottsinitiativ
Fråga om att tillsätta en ny jaktlagsutredning
Föredragande: BW

4. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och 23
Beslut
Föredragande: LS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2014/15:23
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM


Dessutom bifogas:
Program och sändlista till seminariet om övergödning den 24 mars 2015
Preliminära sammanträdestider