Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-03-17 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Naturvård och biologisk mångfald (MJU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: HR

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM och Motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider