Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-04-09 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från de fem vattenmyndigheterna
Information om arbetet med åtgärdsplaner m.m.

2. Justering av protokoll

3. Inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 april 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2014/15:27
Punkt 3: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Bakgrundsunderlag från ENVI-konferensen i Bryssel som anordnades den 30 mars 2015 (From COP 21 Paris to 2050)
Preliminära sammanträdestider