Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:3 Tisdag 2014-10-14 kl. 11:00

Tisdag 2014-10-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3
Datum och tid: 2014-10-14 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens förslag om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG
Subsidiaritetsprövning
KOM(2014) 556
Föredragande: LS

3. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
- Val av ledamöter i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp
- Presentation av pågående uppföljnings- och utvärderingsprojekt
- Bekräftelse av tidigare beslut om pågående uppföljnings- och utvärderingsprojekt
Föredragande: LS, FF

4. Information om användning av anslag under 2014
Föredragande: HR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:1
Punkt 2: PM och KOM(2014) 556
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM