Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-04-21 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Naturvård och biologisk mångfald (MJU12)
Justering
Föredragande HR

3. Djurskydd (MJU10)
Justering
Föredragande: LS

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (MJU3y)
Justering
Skrivelse 2014/15:65 och en motion
Föredragande: CM

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2015 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:29
Punkt 2-3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till yttrande

Dessutom bifogas:
Program till seminarium om ekosystemtjänster 22 april 2015
Preliminära sammanträdestider