Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-04-23 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Sveriges kommuner och landsting, SKL
Information om bl.a. strandskydd, riksintressen, dricksvatten och hanteringen av, och kostnader för, översvämningar.

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 april 2015 kl. 11.00.

Bilagor


Preliminära sammanträdestider