Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Klimatpolitik (MJU13)
Beredning
Proposition 2014/15:81 och motioner
Föredragande: ALK

2. Justering av protokoll

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och motioner
Punkt 2: Protokoll 2014/15:31 och 32