Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Klimatpolitik m.m. (MJU13)
Justering
Proposition 2014/15:81 och motioner
Föredragande: ALK

3. Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper (MJU14)
Justering
Proposition 2014/15:70
Föredragande: CM

4. 2015 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Proposition 2014/15:100 och motioner
Föredragande: MH

5. Vårändringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Proposition 2014/15:99 och motioner
Föredragande: BW

6. Årsredovisning för staten 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Skrivelse 2014/15:101
Föredragande: BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2014/15:34
Punkt 2 och 3: Förslag till betänkande
Punkt 4-5: PM och motioner
Punkt 6: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider