Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Val av vice ordförande

2. Kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet. Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna
Överläggning
KOM(2015) 120 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna.
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- och energidepartementet

3. Kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet. Parisprotokollet – en plan för att möta de globala klimatförändringarna efter 2020
Överläggning
KOM(2015) 81 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Parisprotokollet – en plan för att möta de globala klimatförändringarna efter 2020.
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- och energidepartementet

4. Information om regeringens klimatstrategi
Information om regeringens arbete inför COP21 i Paris.
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- och energidepartementet

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2-4: PM
Punkt 5: Protokoll 2014/15:36

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider