Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:38 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38
Datum och tid: 2015-06-04 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare lämnar information med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2015:10 "Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?"

2. Kl. 10.30 Uppvaktning från Ekologiska Lantbrukarna

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2015:10

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider