Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-10-16 kl. 08:00

Torsdag 2014-10-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4
Datum och tid: 2014-10-16 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU:s klimat-och energipolitiska ram för 2020-2030
Överläggning
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljödepartementet

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 1: Underlag kommenterad dagordning

Dessutom bifogas:
Protokollsutdrag från tidigare överläggning om klimat-och energipolitiska ramen för 2020-2030 m.m.
Yttrande till näringsutskottet över EU:s klimat-och energipolitiska ram för 2020-2030 (2013/14:MJU3y)
Preliminära sammanträdestider