Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:40 Tisdag 2015-06-23 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-06-23 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Överläggning
Överläggning om övergripande instruktion från regeringen om GMO som hanteras på EU-nivå
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: ALK

4. Inkommen skrivelse
Föredragande: BW

5. Övriga frågor
Bemyndigande för ordförande att begära in regeringens bedömning vid sub.
Bemyndiga ordförande att justera dagens protokoll

6. Nästa sammanträde
Måndagen den 24 augusti 2015 kl. 13.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Protokoll 2014/15:39
Punkt 3: Lista Inkomna EU-dokument
Punkt 4: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider