Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:41 Måndag 2015-08-24 kl. 13:00

Måndag 2015-08-24 kl. 13:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41
Datum och tid: 2015-08-24 13:00
Plats: RÖ 7-26

1. - Information om avslutat lettiskt och nytt luxemburgskt ordförandeskap
- Utrymme för ledamöterna att ställa frågor om mjölkböndernas situation
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Begränsning av mangan i dieselbränslen (MJU3)
Beredning
Proposition 2014/15:113
Föredragande: ALK

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: ALK, MH, CM, HR, BW

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: PM
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider