Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:42 Tisdag 2015-09-08 kl. 11:00

Tisdag 2015-09-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:42
Datum och tid: 2015-09-08 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Extra miljöråd 18 september 2015
Information
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- och energidepartementet

2. Information om avslutat lettiskt och nytt luxemburgskt ordförandeskap
Klimat- och miljöminister Åsa Romson
Miljö- och energidepartementet

3. Justering av protokoll

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: BW

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2014/15:41
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkomna skrivelser


Dessutom bifogas:
Svar på överträdelseärende 2010/4200 om varg och direktiv 92/43/EEG
Svar på överträdelseärende 2012/2216 om partiklar och direktiv 2008/50/EU
Preliminära sammanträdestider