Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-03-01 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Digitala mötestjänsten (DMT)
Uppdatering/vidareutbildning
Föredragande: It- verksamhetsstöd

2. Justering av protokoll

3. Djurskydd (MJU16)
Behandling
Motioner
Föredragande: CN

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2016) 39
Föredragande: CR

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CN

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 8 mars 2016, kl 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:22
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3-4: Förslag till beslut
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider