Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25
Datum och tid: 2016-03-08 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Livsmedelspolitik (MJU15)
Behandling
Motioner
Föredragande: CR

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdag 10 mars 2016 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/16:23 och 24
Punkt 2: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider