Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 08:00

Torsdag 2016-03-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26
Datum och tid: 2016-03-10 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information inför Jordbruks- och fiskeråd den 14 mars 2016
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Skogspolitik (MJU10)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

3. Cirkulär ekonomi (MJU13)
Justering
KOM (2015) 614
Föredragande: CM

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars 2016, kl 10.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt3: förslag till utlåtande


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider