Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-03-17 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Vattenvård (MJU14)
Behandling
Motioner
Föredragande: CE

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdag den 22 mars 2016 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:25 och 26
Punkt 2: PM och motioner

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider