Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-03-22 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Livsmedelspolitik (MJU15)
Justering
Motioner
Föredragande: CR

2. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CN och CR

3. Veterandagen den 11 maj 2016

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 april 2016, kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 3: Veteranföreningen


Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider