Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32
Datum och tid: 2016-04-28 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (MJU4y)
Justering
Skrivelse 2015/16:75
Föredragande: CN

3. Jakt och viltvård (MJU19)
Justering
Motioner
Föredragande: LR

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (MJU3y)
Justering
Skrivelse 2015/16:115 och en motion
Föredragande: CM

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:30 och 31
Punkt 2: Förslag till yttrande
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till yttrande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider