Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-05-12 kl. 08:00

Torsdag 2016-05-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33
Datum och tid: 2016-05-12 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 17 maj 2016
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. (MJU18)
Beredning
Prop. 2015/16:160 och motioner
Föredragande: CN

4. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM och HR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2015/16:32
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider