Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-05-24 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2016
Justering
Prop. 2015/16:99 och en motion
Föredragande: BW

3. 2016 års ekonomiska vårproposition (MJU5y)
Justering
Prop. 2015/16:100 och motioner
Föredragande: CE

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:34
Punkt 2: Förslag till yttrande
Punkt 3: Förslag till yttrande


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider