Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37
Datum och tid: 2016-06-07 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. (MJU18)
Justering
Prop. 2015/16:160 och motioner
Föredragande: CN

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: HR

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:36
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider