Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39
Datum och tid: 2016-06-14 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser (MJU21)
Justering
Prop. 2015/16:161
Föredragande: LR

3. Inkomnen skrivelse
Föredragande: BW

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 juni 2016 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2015/16:35 och 37
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Inkommen skrivelse


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider