Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-06-16 kl. 08:00

Torsdag 2016-06-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40
Datum och tid: 2016-06-16 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Vägen efter Paris
Överläggning
KOM (2016) 110
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet

2. Miljöråd 20 juni 2016
Information om dagordningspunkterna nr 4 och 8.
Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Utrikesdepartementet

3. Kl. 08:30 Miljöråd 20 juni 2016
Information om dagordningspunkterna nr 1-3, 5-7 och 9 a-f.
Karolina Skog
Miljöminister
Miljö- och energidepartementet

4. Justering av protokoll

5. Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall (MJU23)
Beredning
Skrivelse 2015/16:165 och motioner
Föredragande: CE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Onsdagen den 22 juni 2016 kl. 09.00.

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM och KOM (2016) 110
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 4: Protokoll 2015/16:38
Punkt 5: PM, motioner och yttrande från näringsutskottet

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider