Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:41 Onsdag 2016-06-22 kl. 08:30

Onsdag 2016-06-22 kl. 08:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41
Datum och tid: 2016-06-22 08:30
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Inkomna EU-dokument m.m
Föredragande: CE

4. Arbetsplan
Föredragande: BW

5. Bemyndiganden
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Onsdagen den 24 augusti 2016 kl.11

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m
Punkt 4: Preliminär arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider