Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:42 Onsdag 2016-08-24 kl. 11:00

Onsdag 2016-08-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42
Datum och tid: 2016-08-24 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Säkerhetgenomgång inför långresa
Information av bitr. säkerhetschef Anna-Karin Johansson

2. Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall (MJU23)
Justering
Skrivelse 2015/16:165
Föredragande: BW

3. Alkylatbensin för vinterbruk (MJU3)
Beredning
Prop. 2015/16:185
Föredragande: EF,BW

4. Inkomna EU-dokument m.m
Föredragande: BW, ALN, HR, CN

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Onsdagen 14 september 2016 kl 09.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m samt EU-kommissionens svar på utlåtande om cirkulära ekonomin (KOM(2015) 614)
Punkt 5: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider