Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8
Datum och tid: 2015-11-17 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Svenska Samernas Riksförbund, SSR

2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Beredning
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: MH och JS

3. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Beredning
Föredragande: CM och LS

4. Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Beredning
Föredragande: CM och JS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3-4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider