Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Beredning
Prop 2016/17:1 och motioner
Föredragande: HR och AT

2. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdag den 17 november kl 10.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: Utskottets arbetsplan VT

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan HT