Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: ALK och CN

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: HR

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 december 2016

BilagorPunkt 1: Protokoll 2016/17:11
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan HT 2016
Arbetsplan VT 2017