Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-12-06 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: HR och AT

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:12
Punkt 2: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan HT 2016
Utskottets arbetsplan VT 2017