Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-12-15 kl. 07:45 Obs tiden!

Torsdag 2016-12-15 kl. 07:45 Obs tiden!

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: Torsdag 2016-12-15 kl. 07:45 Obs tiden!
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

 1. 07.45 Miljöråd 19 december 2016
  Information om dagordningspunkterna 4, 6 a och 6 f i).
  Isabella Lövin
  Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Utrikesdepartementet
 2. 08.20 Miljöråd 19 december 2016
  Information om dagordningspunkterna 1-3, 5, 6 b – e, f ii) - iv) och g-k.
  Karolina Skog
  Miljöminister
  Miljö- och energidepartementet
 3. Justering av protokoll
 4. Kommissionens arbetsprogram 2017
  För ev. yttrande till utrikesutskottet
  KOM (2016) 710
  Föredragande: EH
 5. Inkomna EU-dokument m.m.
  Föredragande: HR och AT
 6. Inkomna skrivelser
  Föredragande: BW
 7. övriga frågor
 8. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 17 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor:

Punkt 1 och 2: Kommenterad dagordning med bilagor

Punkt 3: Protokoll 2016/17: 13 och 14
Punkt 4: PM och KOM (2016) 710

Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Punkt 6: Inkommen skrivelse

Punkt 7: Reseberättelse Kenya och Tanzania

Dessutom bifogas:

Preliminära sammanträdestider

Utskottets arbetsplan