Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-01-17 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Biologisk mångfald (MJU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: EH

3. Kommissionens förslag om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011
KOM(2016) 786
Subsidiaritetsprövning
Föredragande: EH

4. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: AT och EH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 januari 2017 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:15
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 3: PM och KOM(2016) 786
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 5: OECD-möte 8-10 februari 2017


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan