Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Jordbruksverket
Jordbruksverkets generaldirektör med medarbetare informerar om aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Giftfri vardag (MJU7)
Beredning
Skrivelse 2015/16:169 och motioner
Föredragande: CN

4. Vattenvård (MJU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: ALK

5. Kommissionens förslag om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker
KOM(2016) 750
Subsidiaritetsprövning. Beslut
Föredragande: AT

6. Inkommen skrivelse
Föredragande: BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2016/17:16
Punkt 3-4: PM och motioner
Punkt 5: Förslag till beslut
Punkt 6: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträden
Utskottets arbetsplan