Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-02-02 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Stockholm Environment Institute, SEI
Information om verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Naturvård och områdesskydd (MJU9)
Beredning
Motioner
Föredragande:AS

4. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Föredragande: BW

5. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om att ta emot motion 2016/17:2443 yrkande 12 av Kent Ekeroth (SD)
Föredragande: EH

6. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

7. Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket
Beredning för beslut om publicering
Föredragande: ALK, CÅ

8. Inkommen skrivelse
Föredragande: BW

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2016/17:17 och 18
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: PM och motion
Punkt 5: Motion 2016/17:2443
Punkt 6: Arbetsplan
Punkt 7: Rapport
Punkt 8: Inkommen skrivelse


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan