Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-02-21 kl. 12:00

Tisdag 2017-02-21 kl. 12:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-02-21 12:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Biologisk mångfald (MJU8)
Justering
Motioner
Föredragande: EH

3. Naturvård och områdesskydd (MJU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

4. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (MJU3y)
Justering
Föredragande: BW

5. Utvidgning av Tivedens nationalpark (MJU16)
Beredning
Prop. 2016/17:96
Föredragande EF och BW

6. Utvidgning av Björnlandets nationalpark (MJU17)
Beredning
Prop. 2016/17:97 och motion
Föredragande EF och BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:20
Punkt 2-3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till yttrande
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM och motion


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan