Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-03-02 kl. 08:00

Torsdag 2017-03-02 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-03-02 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd den 6 mars 2017
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Utvidgning av Tivedens nationalpark (MJU16)
Justering
Prop. 2016/17:96
Föredragande EF och BW

4. Utvidgning av Björnlandets nationalpark (MJU17)
Justering
Prop. 2016/17:97 och motion
Föredragande EF och BW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2016/17:22 och 23
Punkt 3-4: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan