Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Skogspolitik (MJU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: AT

3. Kl. 11.15 Information
Miljöminister Karolina Skog och generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket, informerar om återvinningen av plast.

4. Avfall och kretslopp (MJU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: EH

5. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer (MJU18)
Beredning
Prop. 2016/17:80 och motion
Föredragande: BW

6. Inkommen skrivelse
Föredragande: BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2016/17:24
Punkt 2: PM och motioner
Punkt 4-5: PM och motioner
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 7: Inkommen skrivelse


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan